Solrun Holm fra Nord universitet sitt Fakultet for sykepleie og helsevitenskap har i mange år hatt sin jobb og sitt forskningssted i Næringshagen på Leknes.

Her har hun arbeidet med veiledning av nye sykepleierstudenter, skrevet lærebøker i sykepleie, vært med på bygge opp et sykepleiefaglig miljø og nasjonalt Utviklingssenter for hjemmetjenester, og nå; fullført sitt doktorgradsløp som ble avsluttet med den første disputas gjennomført i Meieriet Kultursenter og i Lofoten.

Nord universitet har nå seks medarbeidere som forsker, veileder og utvikler bedre praksis rundt forskjellige sykepleiefaglige grener, og spesielt med henblikk på utfordringene med å gi et godt tilbud av slike tjenester utenfor institusjon (hjemmeboende).

I videoen nedenfor fra Nord universitet så intervjues Solrun og forteller litt om hva som er innholdet i hennes doktorgradsforskning.